Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Số ký hiệu 13/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 09/05/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.