• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 42/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/07/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/07/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Đặng Xuân Phong
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.