• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Số ký hiệu 02/2009/TTLT-BNG-BNV Ngày ban hành 27/05/2009
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 11/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 285 & 286/2009; Ngày đăng công báo 09/06/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày hết hiệu lực 12/08/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.