• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Số ký hiệu 11/2018/TT-BTC Ngày ban hành 30/01/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/03/2018
Nguồn thu thập Công báo số 419+420, năm 2018 Ngày đăng công báo 03/03/2018
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý công sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.