• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 18/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/07/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/08/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Đặng Xuân Phong
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.