• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Số ký hiệu 06/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/04/2020
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hải Phòng Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.