• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/03/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2015
Về việc ban hành Quy chế "Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về y tế"
Số ký hiệu 17/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 01/02/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/03/2007
Nguồn thu thập Công báo số 95+96, năm 2007 Ngày đăng công báo 17/02/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 19/2015/TT-BYT Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế Ngày hết hiệu lực 01/09/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.