• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2008
Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một số loại thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số ký hiệu 96/2008/QĐ-BNN Ngày ban hành 06/10/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/11/2008
Nguồn thu thập Công báo số 577+578, năm 2008 Ngày đăng công báo 19/10/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.