• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 31/03/2021
Ban hành Điều lệ trường mầm non
Số ký hiệu 14/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 07/04/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/05/2008
Nguồn thu thập Công báo số 235 & 236/2008; Ngày đăng công báo 18/04/2008
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày hết hiệu lực 31/03/2021
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.