• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ - BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 49/2010/TT-BYT Ngày ban hành 31/12/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2011
Nguồn thu thập Công báo số 85+86, năm 2011 Ngày đăng công báo 04/02/2011
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.