• Hiệu lực: Còn hiệu lực
Về một số biện pháp trước mắt nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Số ký hiệu 32 NQ/HĐND.10 Ngày ban hành 16/10/1993
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hải Phòng Phó Chủ tịch Hoàng Ngọc Trì
Phạm vi
  • Thành phố Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.