• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 12/04/2015
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2007/TT-BTC ngày 09/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay
Số ký hiệu 72/2013/TT-BTC Ngày ban hành 27/05/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 333+334 Ngày đăng công báo 16/06/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Áp dụng từ năm tài chính 2013
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay Ngày hết hiệu lực 12/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.