• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 15 NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 1987

NGHỊ QUYẾT

Kì họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa 9

_______________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa 9 tiến hành kì họp thứ 11 trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10 năm 1987 đã nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 1987; tình hình giá - lương - tiền và một số nhiệm vụ cấp bách của địa phương nhằm thực hiện kết luận của bộ chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, xét nâng cấp quản lí hành chính thị trấn Kiến An và Đồ Sơn để trình Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt; tình hình và những biện pháp tăng cường bảo vệ trật tự trị an và những việc cần làm tiếp cho năm hoạch 1987 – 1988 ở Thành phố.

Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thảo luận và nhất trí nội dung của báo cáo do Ủy ban Nhân dân Thành phố trình bày.

Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết nghị một số nhiệm vụ cần thiết cần tập trung giải quyết trong 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1987 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch nhà nước năm 1988 của thành phố như sau:

1. Đối với sản xuất - xây dựng: cần giải quyết đồng bộ, kịp thời yêu cầu vật tư, năng lượng, tiền vốn, phương tiện và các vấn đề kĩ thuật để trong quí 4- 1987 thực hiện:

- Thu hoạch nhanh vụ lúa mùa, bảo đảm huy động từ 35 đến 36 ngàn tấn thóc (gồm thu thuế, thu nợ và mua thỏa thuận) bảo đảm diện tích và sản lượng kế hoạch cây trồng vụ đông, nhất là một số cây quan trọng như ngô, rau, bắp cải, khoai tây phục vụ nhu cầu đời sống và xuất khẩu, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết nhất là điện nước, phân bón, thuốc trừ sâu cho vụ đông xuân.

Bảo đảm chỉ tiêu chăn nuôi, lợn, trâu, bò và một số gia cầm quan trọng theo kế hoạch, phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Tiếp tục đẩy mạnh thu mua các mặt hàng hải sản xuất khẩu nhất là tôm he vụ đông.

- Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu giao nộp sản phẩm, giao nộp ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất kĩ thuật cần thiết để sản xuất gia công 3 mặt hàng (máy móc, mũi giày da và dệt khăn bông) với Liên Xô ngay từ đầu năm 1988; khẩn trương xây dựng các luận chứng kinh tế kĩ thuật phát triển sản xuất 1 số mặt hàng tiêu dùng mới.

- Xây dựng cơ bản, cắt giảm ngay vốn đầu tư cho những công trình xây dựng kéo dài, chưa mang lại hiệu quả để tập trung vốn, vật tư xây dựng và hoàn thành nhanh 1 số công trình trọng điểm phục vụ 3 chương trình kinh tế và đời sống; không để dư nợ vốn xây dựng cơ bản sang năm 1988.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Quyết định 09 ngày  6/10/1987 của Ban thường  vụ Thành uỷ nhằm thi hành kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

 - Về giá: Triển khai thực hiện Quyết định số 271-CT ngày 24/09/1987 của Hội đồng Bộ trưởng “Về công tác giá và quản lý giá trong tình hình hiện nay”. Thực hiện nghiêm chỉnh các loại tỷ giá trao đổi vật tư với hàng nông sản, thủy sản, giá bán buôn vật tư theo sự chỉ đạo của Nhà nước. Thực hiện đúng quyền hạn được phân cấp về định giá đối với từng loại mặt hàng Trung ương giao cho địa phương và cơ sở nhằm đảm bảo phát triển sản xuất, thương nghiệp mua được, bán được. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kỷ luật giá; chấm dứt việc tranh mua, tranh bán giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước, chấm dứt việc mua bán vòng vèo qua nhiều tầng nấc làm giá cả tăng lên.

- Về thương nghiệp: Chủ động khai thác mọi nguồn hàng, bảo đảm mua vào bán ra đều đặn, tăng nhanh vòng quay đồng vốn; phục vụ tốt cho sản xuất- đời sống có kế hoạch chuẩn bị tốt hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Thìn. Đặc biệt chú trọng khai thác bảo đảm đủ 6 mặt hàng định lượng, nhất là lương thực bán cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách.

Thực hiện tốt đợt kiểm kê 1-10 về vật tư, hàng hóa và quỹ tiền mặt theo Quyết định số 269-CT của Hội đồng Bộ trưởng và có phương án xử lý vật tư hàng hóa tồn kho sau kiểm kê, kịp thời phục vụ sản xuất.

- Về quản lý thị trường: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thị trường, theo chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng, trước mắt Ban Cải tạo quản lý thị trường Thành phố cấn có phương án và triển khai ngay phương án quản lý tốt thị trường từ nay đến tết Mậu Thìn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp tập trung vào kiểm tra việc chấp hành qui định về mua bán hàng hóa, về kỉ luật giá; chống đầu cơ buôn lậu, ăn cắp, gây rối thị trường; chống việc buôn bán sai chức năng. Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các hộ tư thương buôn bán 9 mặt hàng vật tư chiến lược mà Nhà nước thống nhất quản lý.

- Về lương: Thực hiện chủ trương thống nhất cả nước chế độ tiền lương, mức lương và cách tính lương theo Quyết định số 147 ngày 22/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Đi đôi bảo đảm chi lương đủ và đúng kỳ ngành thương nghiệp cung ứng đủ, đúng thời gian các mặt hàng định lượng thiết yếu đến các đối tượng được hưởng lương. Các ngành các cấp và các đơn vị cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm ăn có lãi, tạo khả năng tăng thu nhập chính đáng cho người lao động.

- Về ngân sách: Cân đối thu – chi ngân sách năm 1987, dự tính cuối năm bội chi ngân sách 956,5 triệu đồng. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi, giảm bội chi ngân sách, cần thi hành các biện pháp tích cực để tăng thu trên cơ sở phát triển sản xuất để tạo vốn, trước hết phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh hợp lí các nguồn thu cả 3 khu vực: quốc doanh, tập thể và tư nhân; thu thuế xuất đặc biệt đối với tư thương cố tình nâng giá bán, thu chênh lệch giá; thu thuế sát theo mức trượt giá; cố gắng thu đủ các khoản nợ về lương thực, vật tư, tiền vốn… tồn đọng nhiều năm nay. Xây dựng và triển khai ngay các phương án nhằm thi hành nghiêm chỉnh Quyết định 140 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triệt để tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, lao động và chi phí hành chính…

Về tiền mặt: tiếp tục thí điểm việc chuyển hoạt động của Ngân hàng sang kinh doanh, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Hoạt động tiền tệ:  Tín dụng ngân hàng hướng tập trung vào phục vụ khai thác mọi nguồn hàng vào tay thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có lãi; tăng khối lượng tín dụng ngân hàng và tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng, tập trung vốn tín dụng cho 3 chương trình kinh tế, thực hiện 6 khâu then chốt; Mở rộng hình thức thanh toán không bằng tiền mặt trong việc mua bán giữa các đơn vị có tài khoản tại Ngân hàng; tăng nhanh số dư tiết kiệm… bảo đảm có đủ tiền mặt kịp thời chi lương, chi thu mua hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.

3. Để chuẩn bị thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế quốc doanh sang hạch toán kinh doanh XHCN, đối với quản lý Nhà nước; các cấp, các ngành, các đơn vị cần tiến hành sơ kết việc thực hiện một số quy định của Thành phố đã ban hành về phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ sở để bổ sung, hoàn chỉnh; tiếp tục phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 3 Trung ương khi được Nhà nước hướng dẫn thực hiện.

Trước mắt cần làm tốt việc xây dựng kế hoạch Nhà nước 1988 theo tinh thần Nghị quyết 3 Trung ương để cơ sở có thể kịp thời mở đại hội CNVC vào tháng 1/1988 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tiến hành tính toán đầu vào và đầu ra phân loại xí nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 2 Trung ương; tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, sắp lại tổ chức theo 2 chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất, kinh doanh, kiên quyết giảm bộ máy trung gian không cần thiết và sắp xếp điều chỉnh lại cán bộ.

Hội đồng Nhân dân Thành phố nhất trí đề nghị:

Hội đồng Bộ trưởng nâng cấp hành chính thị trấn Kiến An thành quận Kiến An, thị trấn Đồ Sơn thành thị xã Đồ Sơn và thành lập 2 huyện mới là huyện An Lão và Kiến Thụy.

Hội đồng Nhân dân giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố tiến hành làm thủ tục cần thiết để trình Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt.

4. Về văn hóa- xã hội: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt các chính sách xã hội của Trung ương và địa phương đã ban hành. Đẩy mạnh và nâng cao một bước chất lượng họat động văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, khoa học kĩ thuật… Trước mắt phấn đấu hoàn thành những việc cần làm ngay cho năm 1987- 1988 hoàn thành việc tu bổ số bệnh viện tuyến 4 xuống cấp, hư hỏng nặng; triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch dân số năm 1988, luật hôn nhân và gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên kịp thời nhân tố tích cực, dẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao… chào mừng kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại, phê phán các hiện tượng tiêu cực trên hệ thống thông tin đại chúng; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt việc giáo dục thanh thiếu niên ngoài giờ học, giờ làm trên địa bàn dân cư…

Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng và an ninh: các lực lượng vũ trang nhân dân thành phố cần tăng cường kết phối hợp, bảo vệ tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thành phố trong những tháng cuối năm. Chuẩn bị tốt kế hoạch huấn luyện và diễn tập quân sự năm 1988. Trước mắt tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chỉ thị số 12 của Thành ủy về những biện pháp cấp bách giữ gìn trật tự an toàn xã hội thành phố; các ngành công an, quân đội phải tăng cường kết phối hợp, đẩy mạnh phong trào, quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động phá hoại của kẻ địch; phát hiện, khám phá kịp thời và nghiêm trị bọn đầu cơ buôn lậu, bọn lưu manh côn đồ và các tội phạm khác; sử dụng các biện pháp có hiệu quả tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm tạo chuyển biến tốt hơn về giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông thủy bộ thành phố./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.