• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 22 NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 1988

NGHỊ QUYẾT

Về một số biện pháp cấp bách đấu tranh chống tội phạm,

giữ gìn trật tự an toàn xã hội

________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9 họp kỳ thứ 15 đã bàn chuyên đề về một số biện phạm cấp bách đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Sau khi nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo, Hội đồng đã thảo luận và nhận định: trong thời gian qua được sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy và chính quyền các cấp, vai trò tham mưu và xung kích của lực lượng công an, các lực lượng vũ trang sự kết phối hợp của các ngành, các lực lượng hữu quan, công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố bước đầu đã đạt được môt số kết quả nhất định. Tuy nhiện do tác động của tình hình kinh tế bị giảm sút, đời sống gặp khó khăn và âm mưu phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Song chủ yếu là do các cấp, các ngành chưa quan tâm đầy đủ và thường xuyện trong chỉ đạo, chưa phát động được đông đảo cán bộ, bộ đội và nhân dân tham gia phong trào bảo vệ trị an; công tác phòng ngừa yếu, lực lượng công an, lực lượng vũ trang địa phương chưa đủ mạnh đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới. Việc nắm và giải quyết về tội phạm hình sự, nhiều việc còn chậm, công tác quản lý giáo dục bọn tội phạm hình sự để chúng thực sự cải tạo còn yếu, chưa chặt chẽ, việc xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật chưa nghiêm… Do đó, tình hình trật tự trị an còn lúc xảy ra nghiêm trọng, các vụ cướp có vũ trang cướp của giết người; các vụ cưỡng đọa, cướp giật tài sản XHCN và tài sản riêng của công dân; các vụ đâm chém, giết nhau do nhiều nguyên nhân xảy ra, tăng so với cùng kỳ năm 1987, gây tâm trạng hoang mang, lo lắng trong nhân dân, an cư chưa được bảo đảm, đi lại chưa được an toàn…

Để giải quyết tình hình không bình thường trên, Hội đồng Nhân dân thành phố xác định mục tiêu phấn đấu và những biện pháp cấp bách nhằm từng bước hạn chế những tội phạm xảy ra bảo đảm duy trì công tác trật tự an toàn xã hôị của thành phố.

Về mục tiêu cụ thể:

-  Chặn đứng, tiến tới làm giảm hẳn những hoạt động của bọn tội phạm: cướp của giết người, bọn côn đồ hung hãn, bọn cưỡng đoạt, cướp giật tài sản xã hội chủ nghĩa và tài sản riêng công dân.

-  Từng bước đưa trật tự an toàn giao thông đi vào nề nếp. Duy trì tốt trật tự công cộng, vệ sinh nếp sống mới của thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên, cần tiến hành một số biện pháp cấp bách sau đây:

1. Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia bảo vệ trật tự trị an, xây dựng phường, xã, cơ quan, xí nghiệp, trường học… trở thành đơn vị an toàn.

- Thường xuyên tiến hành việc tuyên truyền, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về luật pháp XHCN; trước mắt mở đợt tuyên truyền học tập sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về Bộ Luật tố tụng, hình sự, xúc tiến việc đưa một số kiến thức về luật giao thông và môi trường đô thị vào các trường phổ thông… làm cho cán bộ, nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ tham gia đông đảo cuộc vận động đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

- Các cơ quan xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội đóng ở địa bàn nào phải có trách nhiệm phối hợp chặc chẽ với chính quyền địa phương, thống nhất kế hoạch, phân công bảo vệ, tuần tra canh tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau giải quyết các vụ việc xảy ra về trật tự trị an xã hội.

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố lập quĩ bảo vệ trị an do các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị tập thể và nhân dân đóng góp (trừ các đơn vị đã ký hợp đồng riêng với công an trong công tác bảo vệ). Quỹ này sẽ chuyển cho công an thành phố phân phối sử dụng, điều hành cho thiết thực và có hiệu quả.

- Tiến hành cuộc vận động xây dựng các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị tập thể, các khu vực dân cư xây dựng đơn vị an toàn; thành lập các Hội đồng phòng ngừa tội phạm tại các phường, xã, thị trấn. vân động các gia đình đăng ký với chính quyền phường, xã, không để con, em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật.

- Những người tích cực phát hiện, đấu tranh chống bọn tội phạm sẽ được chính quyền bảo vệ. Người có thành tích được khen thưởng theo chính sách có công với xã hội; nếu bị hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm được xét đề nghị công nhận là liệt sĩ, bị thương tật được chăm lo săn sóc chủ đạo; bị thiệt hại về tài sản, được bồi thường. Nghiêm trị bọn tội phạm có những hành động trả thù. Tùy theo mức độ, xử lý người có trách nhiệm để lộ nguồn tin, dẫn đến sự trả thù của bọn tội phạm đối với người phát hiện.

2. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chốt điểm bảo vệ trị an.

- Phối kết hợp giữa các lực lượng công an, bộ đội, dân quân, tự vệ, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, thanh niên xung kích tham gia công tác tuần tra kiểm soát. Bố trí lực lượng hoạt động thường xuyên có mặt ở các vị trí được phân công, nhất là các tụ điểm phức tạp, những nơi giáp ranh, những giờ cao điểm, ngăn chăn hoặc trấn áp kịp thời hoạt động của bọn tội phạm.

- Dựa vào dân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng triệt phá bằng được các băng cướp, các ô nhóm lưu manh chuyên nghiệp; từng cấp (thành phố, quận, huyện, phường, xã) phải lên danh sách lập kế hoạch do công an thành phố hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể mỗi ổ nhóm được triệt tiêu sẽ được khen thưởng thích đáng (theo phân cấp).

3. Biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội:

- Ngành Công an phải chấn chỉnh công tác đăng ký quản lý hộ khẩu. nắm thật chắc diễn biến của bọn tội phạm hình sự đang hoạt động, nhất là bọn đầu sỏ, có hình thức xử lý thích đáng với từng tên. Phát hiện xử lý kịp thời những tội phạm ở địa phương mình (phường, xã, thị trấn) đi gây án ở nơi khác.

- Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các loại vũ khí, chất độc, chất nổ. Ai phát hiện, hoặc thu nhặt được vũ khí đem nộp ngay cho cơ quan chính quyền sẽ được khen thưởng. Cấm các đơn vị, cá nhân dược trang bị vũ khí cho mượn vũ khí, nếu cố tình vi phạm, để xảy ra hậu quả xấu sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố trước pháp luật.

- Kiên quyết xử lý bằng biện pháp hành chính mà Nhà nước đã qui định đối với bọn tội phạm khi xét thấy chưa cần thiết truy tố tại chỗ, quản chế, tập trung cải tạo…

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ thành ủy về tăng cường trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, trật tự vệ sinh đô thị.

- Hàng ngày từ ngày 23h30 đến 4h30 sáng hôm sau, các cửa hiệu hàng quán thuộc mọi thành phần kinh tế không được mở của bán hàng (trừ những của hàng ở các khu vực bến tàu, nhà ga, bến xe, bán hàng ăn phục vụ hành khách… được chính quyền địa phương cho phép).

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng phục vụ có hiệu quả công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng căn cứ chức năng xây dựng kế hoạch góp phần tích cực của mình vào việc đấu tranh chống bọn tội phạm bảo vệ trật tự trị an. Các cơ quan Toà án. Viện kiểm sát, Công an kết hợp chặt chẽ nhanh chóng kết luận, xác định tội phạm, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ trọng án, các ngành Văn hóa thông tin, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật. Các đoàn thể tiến hành cuộc vận động đỡ đầu để cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư, kết hợp cùng với chính quyền giúp đỡ tạo điều kiện cho các đối tượng tiền án, tiền sự có công ăn việc làm.

- Ngành Công an giữ vai trò tham mưu, lực lượng chủ chốt của cuộc vận động này cùng với lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với các lực lượng quần đội đóng trên địa bàn Hải Phòng cần có những biện pháp thiết thực, tổ chức sắp xếp, bố trí lại lực lượng, quan tâm trang bị phương tiện làm việc và đời sống lực lượng Công an; bồi dưỡng nâng cao những kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ và quan tâm giáo dục phẩm chất, đạo đức tác phong, tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chức năng được giao.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn cần chuẩn bị nội dung cụ thể phù hợp của địa phương mình, đưa ra Hội đồng Nhân dân thảo luận và có nghị quyết về cuộc vận động quan trọng này.

Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi các ngành, các cấp, các cơ quan Xí nghiệp, các đơn vị bộ đội, cán bộ và nhân dân thành phố hãy vì lợi ích chung của xã hội của mỗi gia đình, tích cực và chủ động tham gia thực hiện mục tiêu và các biện pháp cấp bách nêu trên của cuộc vận động đấu tranh chống bọn tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nếp sống mới tươi vui, lành mạnh, lịch thiệp, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của thành phố Cảng “Trung dũng – Quyết thắng”./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.