• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/10/2006
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 32/2006/CT-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/09/2006 Văn bản được ban hành 32/2006/CT-TTg
06/10/2006 Văn bản có hiệu lực 32/2006/CT-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.