• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 3459/QĐ-BNN-VP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/11/2008 Văn bản được ban hành 3459/QĐ-BNN-VP
04/11/2008 Văn bản có hiệu lực 3459/QĐ-BNN-VP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.