• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2008 Văn bản được ban hành 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV
15/07/2008 Văn bản có hiệu lực 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.