• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2012
Về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu 132/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 08/08/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/09/2007
Nguồn thu thập Công báo số 590+591, năm 2007 Ngày đăng công báo 21/08/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.