• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2010
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Số ký hiệu 206/2003/QĐ-BTC Ngày ban hành 12/12/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/12/2003
Nguồn thu thập Công báo số 211/2003; Ngày đăng công báo 14/12/2003
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công; Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 203/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Ngày hết hiệu lực 01/01/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.