• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/03/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 07/10/2008
Về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 3889/2003/QĐ-BYT Ngày ban hành 22/07/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/03/2007
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 14/2007/QĐ-BYT Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" Ngày hết hiệu lực 07/10/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.