• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 16/05/2005
Hướng dẫn thực hiện chuyển nhiệm vụ quảnlý nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp
Số ký hiệu 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT Ngày ban hành 27/04/2001
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 27/04/2001
Nguồn thu thập Công báo số 22/2001; Ngày đăng công báo 15/06/2001
Ngành
  • Nội vụ
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Bộ Y tế Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT/BYT-BNV Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương Ngày hết hiệu lực 16/05/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.