• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2008
Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu 12/2008/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 21/07/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 443+444, năm 2008 Ngày đăng công báo 07/08/2008
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.