• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 23/04/2009
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
Số ký hiệu 118/2008/QĐ-BTC Ngày ban hành 16/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 701+702, năm 2008 Ngày đăng công báo 29/12/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 43/2009/TT-BTC Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan Ngày hết hiệu lực 23/04/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.