• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuỵển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
Số ký hiệu 163/2010/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 20/10/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 05/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 630+631, năm 2010 Ngày đăng công báo 14/11/2010
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.