• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Số ký hiệu 04/2014/TT-BCA Ngày ban hành 21/01/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 203+204, năm 2014 Ngày đăng công báo 14/02/2014
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực quản lý vũ khí – vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ.
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng - Đại tướng Trần Đại Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.