• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2008
Về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số ký hiệu 13/2007/NQ-HĐND Ngày ban hành 06/12/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam Chủ tịch Đinh Văn Cương
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết thời hạn có hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/12/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.