• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 28/01/2010
V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
Số ký hiệu 02/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/01/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/01/2009
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Chủ tịch Trần Xuân Lộc
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 03/2010/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất Ngày hết hiệu lực 28/01/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.