• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 13/10/2008
V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục thể thao
Số ký hiệu 09/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/05/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/05/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Chủ tịch Trần Xuân Lộc
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 20/2008/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ngày hết hiệu lực 13/10/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.