• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở vững mạnh giai đoạn 2007 - 2010
Số ký hiệu 06/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/03/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/03/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Chủ tịch Trần Xuân Lộc
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết thời hạn có hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.