• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
Số ký hiệu 152/2013/TT-BTC Ngày ban hành 29/10/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 785+786 Ngày đăng công báo 14/11/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này áp dụng từ năm ngân sách 2013 được ổn định trong thời gian 3 năm
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.