• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/06/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 16/05/2005
Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BYT-BTCCBCP ngày 27/1998 của liên Bộ Y tế Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương.
Số ký hiệu 12/1999/TTLT/BYT-BTCCBCP Ngày ban hành 22/05/1999
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 07/06/1999
Nguồn thu thập Công báo số 26/1999; Ngày đăng công báo 15/07/1999
Ngành
  • Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Phó Trưởng ban Thang Văn Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT/BYT-BNV Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương Ngày hết hiệu lực 16/05/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.