• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 29/05/2008
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương
Số ký hiệu 11/2005/TTLT-BYT-BNV Ngày ban hành 12/04/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/05/2005
Nguồn thu thập Công báo số 1, năm 2005 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Đang cập nhật Trần Thị Trung Chiến
Bộ Nội vụ Đang cập nhật Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y phòng y tế thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Ngày hết hiệu lực 29/05/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.