• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 25/06/2004
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kế hoạch đầu tư thuộc UBND địa phương
Số ký hiệu 01/TTLB/BKH-TCCP Ngày ban hành 02/01/1996
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 02/01/1996
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đang cập nhật Phan Ngọc Tường
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đang cập nhật Đỗ Quốc Sam
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương Ngày hết hiệu lực 25/06/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.