• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của vụ kế hoạch, tài chính và tổng hợp
Số ký hiệu 38/QĐ-TTCP Ngày ban hành 07/01/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/01/2013
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổng hợp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.