• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2010
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương
Số ký hiệu 246/2004/TTLT-UBDT-BNV Ngày ban hành 26/05/2004
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 10/06/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban dân tộc Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ksor Phước
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ngày hết hiệu lực 01/11/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.