• Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND

  Về việc ban hành thống nhất các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố

  12/12/2008

  22/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND

  Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  11/12/2008

  21/12/2008

 • Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

  Về Đề án Quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/12/2008

  20/12/2008

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  09/12/2008

  01/01/2009

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

  09/12/2008

  01/01/2009

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.