• Quyết định 2934/QĐ-UB

  v/v năm 1997 về chức năng nhiệm vụ của thanh tra Giao thông công chính Hà Nội

  02/08/1997

  17/08/1997

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2250/QĐ-UB

  v/v năm 1997 về Quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  11/06/1997

  11/06/1997

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 104/QĐ-UB

  Ban hành quy chế tạm thời về thi tuyển công chức khu vực hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Ninh

  28/02/1997

  28/02/1997

 • Quyết định 3093/QĐ-UBND

  v/v năm 1996 ban hành Quy định quản lý rác thải của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  21/09/1996

  21/09/1996

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3008/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội

  13/09/1996

  13/09/1996

 • Quyết định 1427/QĐ-UB

  v/v Quy định thực hiện Nghị định số 56/CP về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

  24/04/1996

  24/04/1996

 • Quyết định 968/QĐ-UB

  v/v năm 1996 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  14/03/1996

  14/03/1996

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1615/QĐ-UB

  v/v năm 1995 ban hành Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  12/06/1995

  12/06/1995

 • Quyết định 970/QĐ-UB

  v/v năm 1995 về Quy chế lập quỹ, quản lý và sử dụng quỹ trợ giúp người nghèo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  21/04/1995

  21/04/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1961/QĐ-UB

  v/v năm 1994 ban hành quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tại thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  12/09/1994

  12/09/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.