• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/10/2013 Văn bản được ban hành 25/2013/TT-BLĐTBXH
05/12/2013 Văn bản có hiệu lực 25/2013/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.