• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2009
  • Đã kiểm tra
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 90/2009/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/07/2009 Văn bản được ban hành 90/2009/QĐ-UBND
26/07/2009 Văn bản có hiệu lực 90/2009/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.