• Hiệu lực: Còn hiệu lực
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/12/2018 Văn bản được ban hành 13/2018/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.