• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013
  • Đã kiểm tra
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 31/2013/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/08/2013 Văn bản có hiệu lực 31/2013/QĐ-UBND
06/08/2013 Văn bản được ban hành 31/2013/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.