• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Số ký hiệu 03/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 03/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm vi
  • Thành Phố Hà Nội

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.