• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2019
Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số ký hiệu 30/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hà Nội Phó Chủ tịch NGUYỄN THẾ HÙNG
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.