• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Về việc Quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Số ký hiệu 11/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 05/12/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức hỗ trợ hoạt động hàng năm của các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội về kinh phí, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực (01/01/2019).
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.