• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2019
Về việc Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.
Số ký hiệu 09/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/05/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Phạm vi
  • Thành Phố Hà Nội

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.