• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
Số ký hiệu 150/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 12/12/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/01/2007
Nguồn thu thập Công báo số 27+28, năm 2006 Ngày đăng công báo 21/12/2006
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.