• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 07/05/2005
Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật
Số ký hiệu 82/2005/QĐ-TTg Ngày ban hành 18/04/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/05/2005
Nguồn thu thập Công báo số 17 - 04/2005; Ngày đăng công báo 22/04/2005
Ngành
  • Văn hóa - Thông tin
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Nghị định 74/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.