• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2016
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
Số ký hiệu 01/2011/TT-UBDT Ngày ban hành 15/07/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 29/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 431+432, năm 2011 Ngày đăng công báo 01/08/2011
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
  • Công tác dân tộc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 02/2015/TT-UBDT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc Ngày hết hiệu lực 15/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.