• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/1999
v/v xác nhận kết quả bầu cử các chiức danh của Hỗi đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XII- nhiậm kỳ 1999-2004.(HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999) do Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội ban hành
Số ký hiệu 02/1999/NQ-HĐ Ngày ban hành 14/12/1999
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 14/12/1999
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hà Nội Chủ tịch Trần Văn Tuấn
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.