• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 10/11/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số ký hiệu 23/2011/TT-BCA Ngày ban hành 27/04/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/06/2011
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công an
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng Đại tướng Lê Hồng Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 40/2014/TT-BCA Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Ngày hết hiệu lực 10/11/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.